Play Video
Play Video

Jordi Tena i Xavier Balmes són els autors dels documentals “Bestioletes” que tracten sobre la biodiversitat faunística d’Andorra i del Pirineu. Entre els animals salvatges hi podem trobar entre altres, el gall fer, el mussol pirinenc, i l’isard.