L’enquesta mundial de valors és un projecte internacional d’investigació social que es realitza des de l’any 1981 en diferents països per estudiar els valors de la població, com canvien i el seu impacte social i polític. La World Values Survey és una iniciativa del Dr. Donald Inglegart, catedràtic d’economia de la Universitat de Michigan (EUA). El treball a Andorra s’ha dut a terme des del Centre de recerca sociològica d’Andorra (CRES) que depèn de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA). Reig Fundació ha col·laborat en el finançament per la seva realització.

2018 ha estat la 7a edició, la 2a per Andorra (l’anterior es va realitzar el 2006).

Els resultats ens permeten:

  • provar la hipòtesi que els canvis econòmics i tecnològica estan transformant els valors bàsics de la societat.
  • comparar l’evolució dels valors socials d’Andorra amb l’enquesta de 2006.
  • comparar l’evolució dels valors socials d’Andorra amb la resta de països del món.

Per  realitzar el treball s’han enquestat a 1.000 persones de cada país, amb un qüestionari i entrevistes personals. L’enquesta inclou preguntes sobre la família, el gènere, l’economia, la corrupció, el medi ambient, la religió, la migració, la participació política…

https://www.youtube.com/watch?v=AiIpymGeGoo

https://www.andorradifusio.ad/noticies/ciutadania-considera-familia-mes-important-desconfia

https://www.worldvaluessurvey.org