Afavorir el coneixement crític de la nostra societat per contribuir a la seva transformació fins assolir una societat més justa. Aquest és el lema que ens ha guiat per a l’elaboració de l’estudi Infància i adolescència en perill a Andorra. Realitats, problemàtiques i noves perspectives.

L’any 2012, Reig Fundació, en el seu afany de promoure i contribuir a la promoció del benestar social a Andorra, va suggerir a la llavors ministra, Sra. Cristina Rodríguez, la possibilitat d’una col·laboració entre les dues entitats.

El treball Infància i adolescència en perill a Andorra. Realitats, problemàtiques i noves perspectives és fruit d’aquella proposta, i el 20 de març del 2012 el Ministeri de Salut i Benestar i Reig Fundació vàrem signar un conveni de col·laboració per dur a terme un estudi sobre els infants i adolescents en perill a Andorra.

Sobre la base d’aquestes premisses, ambdues institucions vàrem acordar elaborar un estudi sobre la situació de la infància i l’adolescència en situacions de perill social que pugui servir de base per a les properes actuacions que s’implementin, basades en la futura llei de l’atenció social i en els reglaments que la desenvolupin.

Per dur a terme el treball vàrem pensar en Magda Mata, llicenciada en psicologia l’any 1982 per la Universitat de Toulouse Le Mirail i amb un DESS (diploma d’estudis superiors especialitzats de 3r cicle) de psicopatologia i clínica de la vida quotidiana. Magda Mata ha publicat diversos treballs i la seva experiència professional és extensa en el món de l’assistència social. L’any 1985 comença com eventual als Serveis Socials del Govern d’Andorra per elaborar el projecte i posar en funcionament el centre d’acolliment per infants, CAI. Des de llavors ha dut a terme diferents tasques en l’àmbit social, bàsicament en el treball amb infants i adolescents, dins el Govern, on ha coordinat diferents serveis i institucions (serveis socials, batllia, servei de policia, escoles, centres d’educació no formal). Del 1999, i fins el 2004, fou psicòloga assessora en temes d’infància al Ministeri de Salut i Benestar, sobretot en la prevenció, detecció i valoració en la infància en perill. Cal destacar la seva col·laboració en la redacció de diferents informes adreçats a organismes nacionals i internacionals (Consell General, Consell d’Europa, Comitè sobre els drets de l’infant), la qual cosa la porta a responsabilitzar-se del grup de treball encarregat d’elaborar el Protocol d’Actuació en casos d’infants en perill. Pel que fa a la seva tasca pedagògica ha estat (2002/2003) docent a l’escola universitària d’infermeria, on ha impartit el mòdul social al curs de formació de guarderies infantils. Del 2004 al 2009 fou directora del Departament de Social del Comú d’Andorra la Vella i del 2009 al 2010, responsable del Departament de Benestar del Ministeri de Salut, Benestar i Treball. El 2009 va participar en les Jornades sobre adopció del Consell d’Europa. La seva tasca a l’administració es va veure culminada quan l’any 2010 va assumir la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Benestar. 

L’estudi, que va impulsar Reig Fundació, va dirigit sobretot als professionals del nostre país que treballen cada dia amb els nostres joves. El treball vol ser una eina, un recurs, un document de reflexió per millorar, en el possible, part de la feina que ells porten a terme cada dia. Ens donarem per satisfets si els és útil, si els ajuda a millorar la situació dels joves d’Andorra.

Els joves són el futur del nostre país, per la qual cosa hem de posar la màxima atenció en les seves necessitats en els diversos àmbits de la seva vida, especialment aquells que es troben en una major situació de vulnerabilitat social. Com a societat hem de garantir que les persones joves puguin dissenyar, construir i desenvolupar el seu propi projecte de vida, és a dir, emancipar-se, així com participar socialment en projectes col·lectius en igualtat de drets i deures i assolir, així, la plena ciutadania. Els poders públics, encara que també els privats, hem de promoure actuacions que condueixin vers aquesta direcció. És en aquest sentit que esperem que el treball que us presentem contribueixi a una major informació per, d’aquesta manera, aplicar, millorar i fer més efectives les accions i les polítiques socials per als infants i els adolescents.

Aquest és el resultat del treball que es va dur a terme durant l’any 2012. Esperem que ajudi al desenvolupament d’Andorra en general i dels joves en particular.

Documents adjunts: