Andorra i la qüestió europea. Revisió dels fonaments de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea

L’acostament d’Andorra a la Unió Europea és un procés que, malgrat els antecedents històrics, ha pres un ritme frenètic en els darrers trenta anys. El treball de Pol Bartolomé ha revisat els fonaments discursius que justifiquen l’adopció de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea i analitza alguns dels avantatges i inconvenients de cada element discursiu, d’acord amb l’evidència existent.