Estudis sobre la inclusió, que no vol dir altra cosa que les persones amb discapacitat duguin a terme les mateixes funcions i activitats socials que les persones que no tenen una discapacitat.