La col·lecció jurídica Set Claus es va crear l’any 1995 i és una iniciativa que assumeix Reig Fundació juntament amb Premsa Andorrana SA Es regeix per un consell editor format per Isidre Bartumeu Martínez, Antoni López Montanya, Maria Martí Cañellas, Manuel Pujadas, Oriol Ribas Duró i Marc Vila Amigó.

La col·lecció jurídica Set Claus, de textos de dret andorrà, és un recull del marc legal andorrà modern de dret positiu de tots els àmbits, sense negligir, però, altres fons de dret com ara la doctrina dels tribunals i dels autors i drets consuetudinaris de dret públic i privat. Com a recull de normes, Set Claus les publica amb les seves modificacions successives, les seves correccions i adaptacions. També aporta una valuosa eina per al lector i usuari d’aquests textos, ja que inclou la confecció d’un índex analític, que figura a la fi d’aquests.

La col·lecció compta amb els volums següents:

BARTUMEU, Isidre (2010): Introducció al sistema constitucional del Principat d’Andorra

JIMÉNEZ, Jesús (2005): Legislació i jurisprudència penal del Principat d’Andorra. 2a edició revisada i actualitzada

BARTUMEU, Isidre (2003): Legislació i jurisprudència constitucional del Principat d’Andorra. 2a edició revisada i actualitzada

PUJADAS, Manuel (2004): Legislació processal del Principat d’Andorra

SANSA, Josep (2001): Legislació del sistema financer del Principat d’Andorra

LÓPEZ, Antoni (2000): Legislació administrativa del Principat d’Andorra