El llibre El repte. Records d’un cap de govern d’Andorra, (Ricard Poy, Barcelona, 1969, llicenciat en ciències de la comunicació per la UAB) és fruit de les entrevistes entre l’autor i Òscar Ribas Reig, primer cap de Govern d’Andorra. No és un llibre de memòries ni pròpiament un llibre d’història. Els records són la base principal que aporten elements de reflexió que parteixen d’una petita part de la història d’Andorra, del 1982 al 1984.

El segon volum El somni. Records d’un cap de govern d’Andorra tanca la versió de Ribas d’una època cabdal de la història recent d’Andorra. El sol fet que hagi decidit de contar-la és d’agrair, i el paper de Ricard Poy, d’escriure-la és remarcable. Ambdós fan un gran favor a aquest país, en forma de llibre, sobre un episodi de la nostra història contemporània, del qual en coneixem tan poc.

Els volums van acompanyats d’un seguit de documents annexos que varen ser decisius en les accions polítiques d’aquell moment històric.